"Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkönörökké! Ámen."
(Gal. 1:3-5)ÜdvösségIsten akarata az üdvösség (örök élet). Isten ingyen kegyelméből adja az üdvösséget Jézus Krisztus váltsága alapján, amit hit által teszünk magunkévá. Az Istennel való közösségben találja meg az ember igazi önmagát, az igazi boldogságot és az igazi békességet.


Mi az üdvösség?

Az üdvösség Isten ajándéka a Jézus Krisztus váltságmunkájába vetett hit által, amely megújítja az életünket, megszabadítva a bűn és a pokol állapotából és alkalmassá tesz a mennyország számára.

"Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk." (1Thessz. 5:9,10)

Keresztyén gondolatok

"A keresztyén tanítás szerint Jézus nem azért jött, hogy elmondja, hogyan éljünk, hogy elnyerjük az üdvösséget. Ellenkezőleg, azért jött, hogy úgy, ahogy vagyunk, megbocsásson nekünk, és életével és halálával megváltson. Isten nem azokhoz kegyelmes, akik erkölcsileg a többiek fölé magasodnak, hanem azokhoz, akik beismerik, hogy kudarcot vallottak, és megvallják, hogy Megváltóra van szükségük." (Timothy Keller)

"Az üdvösségre jutás útja az, hogy Krisztushoz jövünk! Krisztus egy Személy, egy élő Személy, aki tele van isteni erővel a megtartásra. Üdvözítő erejét nem egyházi szentségekbe, könyvekbe, vagy papokba helyezte, hanem Önmagában adja; és ha szeretnél ebben részesülni, akkor igenis Őhozzá kell jönnöd! Ugyanis még mindig Ő az örök kegyelem forrása és kútfeje. Az üdvösség nem szerezhető meg Krisztus megkerülésével, vagy úgy, hogy csak bizonyos mértékig közeledsz Hozzá. Krisztushoz kell jönnöd, ténylegesen Őhozzá, és szükséges, hogy egy személyes kapcsolódás jöjjön létre az Úr Jézus és a te szellemed között! S ez nyilvánvalóan nem lehet természetes szintű, hiszen az Ő teste a mennyben van, mi pedig itt a földön – nem, hanem egy szellemi kapcsolat kell, hogy létrejöjjön, amely által a szíved, a lelked és az elméd Krisztushoz jön, s a hited, mint egy kéz, megérinti Őt szellemben, mintegy megragadja Őt, amikor hittel Felé fordulsz, és így életet és kegyelmet nyersz az Ő isteni ereje által." (Charles H. Spurgeon)

"Az üdvösségre jutott léleknek sok szomorúsága, nehézsége van. Nekik is részük van a gyászból, halálból, csalódásokból és a keresztekből. S hogy mi teszi képessé a hívőt arra, hogy mindezt elviselje? Semmi más, csakis egyedül a Krisztusban lévő vigasztalás!" (John C. Ryle)

Jézus Krisztus tanácsa

Ismerd el, hogy bűnös természetű vagy, aki egyaránt gonosz, nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen is vagy, éppen ezért fogadd meg Jézus Krisztus tanácsát: imádkozz Őhozzá, kérd Őt, hogy szabadítson meg bűnös természetedből, üdvözítsen, adjon örök életet neked, Ha imádságban ezt kéred Őtőle, üdvösséged lehet neked, megtalálod az igazi boldogságot és békét, s az Ő segítségével jó emberré (valódi önmagaddá) válhatsz, képes leszel Istennek, mint Teremtődnek tetszően élni már e világon. Jézus Krisztus tanácsa az alábbi:

"Azt tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenteljes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kend be a szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: Légy buzgó tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján." (Jel. 3:18-21)Isten akaratának a jobb megértésében segíthetnek az alábbi források:

Biblia

Bizonyságtételek

Gyülekezetek

Igehirdetések

Imádság

Keresztyén cikkek

Keresztyén előadások

Keresztyén filmek

Keresztyén ihletek

Keresztyén kérdezz-felelek

Keresztyén könyvek

Keresztyén listák

Copyright © 2008- | Üdvösség